Skoleudvalget

Skoleudvalget 19. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af indhold og proces for arbejdet med inklusionsområdet.
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Orientering om 1. skoleindskrivning 2018/2019
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ændring af dispositionsforslag og frigivelse af rådighedsbeløb på Stolpedalsskolen
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2019/2020
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kompenserende specialundervisning for voksne
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 30. november 2017
Beslutning: Godkendt
8. Orientering om virksomhedsrapportering/budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om tillægsbevilling til anlæg på Skoleforvaltningens budget 2017
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om rådighedsbeløb og dispositionsforslag vedr. Langholt Skole
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt