Skoleudvalget

Skoleudvalget 9. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Skoleudvalgets medlemmer 2018-2021
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse - Konstituering, herunder valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af forretningsorden for Skoleudvalget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af forventningsafstemning vedrørende det kommunale udvalgsarbejde
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af Skoleudvalgets mødeplan for 2018
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om introduktion til Skoleforvaltningen og præsensentation af FL
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om Nye veje på det specialiserede område - skole, social og handicap
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt