Skoleudvalget

Skoleudvalget 30. januar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af forslag til forretningsorden for Skoleudvalget i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af kompetencefordelingsplan
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Skoleudvalgets opgaver, ansvar og styrelsesvedtægt
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Drøftelse af eventuel forventningsafstemningsproces i Skoleudvalget
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering om Skoleforvaltningens budget
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om baggrund og proces for arbejdet med inklusionsområdet
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse
Beslutning: Ikke godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af Aalborg Kommunes læsepolitiske retningslinjer
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om mulighed for ophør af samarbejde med Tvind og Tvind-tilknyttede botilbud mv.
Beslutning: Til orientering
12. Orientering vedr. KL's Børn og Unge Topmøde 2018
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Drøftelse af Kommunaløkonomisk Forum 2018
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt