Skoleudvalget

Skoleudvalget 6. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om program for udvalgsmødet den 6. februar 2018
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af skolens undervisning
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af baggrundsnotat om inklusion og visitation
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Godkendelse af finansiering af visitation
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af forslag til udmøntning af besparelse vedr. DUS-ledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af udmøntning af besparelse på teknisk service
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om Sekretariat, HR og Udvikling
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Økonomi og Administration
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Drøftelse af Børn og Unge Topmøde 2018
Beslutning: Drøftedes
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt