Skoleudvalget

Skoleudvalget 27. februar 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af befordring
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af Børne- og Ungepolitikken - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 1. behandling
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af 2. behandling af Kvalitetsrapport 2018
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om planer for studietur 6. marts 2018
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af foreløbigt regnskab 2017
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om midtvejsevaluering af SamRåd for børn og unge
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Læring og Pædagogik
Beslutning: Udsat
11. Orientering om afdelingen for Skoler
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt