Skoleudvalget

Skoleudvalget 20. marts 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af digital udvikling
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af budget 2019: Hvidt papir
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af principper for brugen af læringsplatformen Minuddannelse på skolerne
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af udmøntning af besparelse vedr. DUS-ledelse, 2. behandling
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af ekstrabevilling til landsbyordningen i Hou i skoleåret 2018/19
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" - Version 2 for perioden 2018 – 2021
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af 2. behandling af indførelse af samfundsfag i 7. klasse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om status på FGU processen
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om skoleindskrivning 2018/2019
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
13. Orientering om Læring og Pædagogik
Beslutning: Udsat
14. Godkendelse af endeligt regnskab 2017
Beslutning: Godkendt
15. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - drift, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 - anlæg, tillægsbevilling
Beslutning: Godkendt
17. Godkendelse af endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2017
Beslutning: Godkendt
18. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 18
 
Beslutning: Til orientering
19. Eventuelt
Bilag til punkt 19
 
Beslutning: Til orientering
20. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt