Skoleudvalget

Skoleudvalget 3. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Skoleudvalgets besøg på Gl. Lindholm Skole
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af baggrundsnotat og drøftelse af principper om inklusion og visitation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Specialundervisning
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af trivsel
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne
Beslutning: Drøftedes
7. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af PPR
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
8. Godkendelse af udmønting af besparelse vedr. teknisk serivice ledelse, 2. behandling
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Orientering om SSP tilstandsbeskrivelse for anden halvår 2017 samt det lokale Udvidede SSP-Samarbejde.
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om obligatorisk projektopgave i 9. klasse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt