Skoleudvalget

Skoleudvalget 17. april 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Skoleudvalgets besøg på Svenstrup Skole
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om politisk oplæg fra Danske Skoleelever "Lyst til læring"
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Drøftelse af principper vedr. inklusion og visitation
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af budget 2019: Moderniserings- og effektiviseringsprogram
Beslutning: Drøftedes
6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Åben Skole
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af bygningsområdet
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om status på implementeringen af forvaltningens Bæredygtighedsplan 2017-2020
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af nedlæggelse af skolesvømning
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. marts 2018
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om Læring og Pædagogik
Beslutning: Til orientering
12. Drøftelse af investeringsoversigt 2018
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 13
 
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt