Skoleudvalget

Skoleudvalget 15. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Skoleudvalgets besøg på Klarup Skole
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Kulturskolen
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Godkendelse af udmøntning af Budget 2018 for Kulturskolen
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af UngAalborg
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Drøftelse af Skoleforvaltningens moderniserings- og effektiviseringskatalog
Beslutning: Drøftedes
7. Godkendelse af flytning af Skansevejens Skole
Beslutning: Godkendt
8. Godkendelse af principper samt orientering om proces vedr. inklusion og visitation
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse af ekstrabevilling til eliteidrætsklasserne på Sønderbroskolen i skoleåret 2018/2019
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Godkendelse af revideret investeringsoversigt for 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af Børne- og Ungepolitik - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af revision af Udviklingsstrategien for Børn, Unge og Familier - 2. behandling
Beslutning: Godkendt
13. Godkendelse af virksomhedsrapport pr. 30. april 2018
Beslutning: Godkendt
14. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 14
 
Beslutning: Til orientering
15. Eventuelt
Bilag til punkt 15
 
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt