Skoleudvalget

Skoleudvalget 29. maj 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Aalborg)
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
3. Drøftelse af evaluering af onboardingsproces for nyt Skoleudvalg 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af Skoleforvaltningens moderniserings- og effektiviseringskatalog
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af henvendelse fra byrådsmedlem Maja Torp (V) - Indførelse af praktiskorienterede valgfag, samt muligheden for etablering af pulje på 1 mio. kr., til skolernes valgfag og eventuelle samarbej
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af anmodning fra Ulsted Skole om ændring af overbygningsskole
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af tillægsbevilling til Sektor Skoler, anlæg
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Intet
9. Eventuelt
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt