Skoleudvalget

Skoleudvalget 12. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om proces vedr. øget inklusion og ændret visitation
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
3. Godkendelse af igangsættelse af arbejdet med ny timebevillingsmodel
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af tosprogsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Drøftelse af grundlag for en fordelingsmodel for sprogligt udfordrede elever
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Godkendelse af kommissorium vedr. principper for skoleledelse mv.
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om delaftale om parallelsamfund
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt