Skoleudvalget

Skoleudvalget 19. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af Budget 2019: Budgetrapport 2019, 1. udgave
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af Budget 2019: Drøftelse af anlægsområdet
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Nye Fælles Veje (fælles strategi på det specialiserede socialområde)
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af model for oprettelse af center for elever med massiv tal- og ordblindhed
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt