Skoleudvalget

Skoleudvalget 26. juni 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse - fællesmøde mellem Skoleudvalget og FMU om budget 2019-2022
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Skoleprognose 2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Drøftelse af Budget 2019: Budgetrapport 2019, 2. udgave
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Budget 2019: Drøftelse af anlægsområdet
Beslutning: Drøftedes
6. Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. maj 2018
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om arbejdet med ny skole på Stigsborg Havnefront
Beslutning: Til orientering
8. Orientering vedr. aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Beslutning: Til orientering
9. Orientering vedr. projekt Ledelse for øget læring
Beslutning: Til orientering
10. Orientering på opfølgning om status på implementering af handlevejledning om bekymrende fravær
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt