Skoleudvalget

Skoleudvalget 14. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse - Udpegning af næstformand for Skoleudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af virksomhedsrapportering pr. 31. juli 2018
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af budgetrapport 2019, 3. udgave
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af investeringsoversigt 2019-2022
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af udkast til principper for skoleledelse
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Godkendelse af forsøg med teknologiforståelse
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af Nest-programmet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Orientering om samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen om byudvikling og skoledistrikter
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af mødeplan for 2019
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 11
 
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af budgetsag vedr. sundhed og trivsel blandt børn og unge
Beslutning: Godkendt