Skoleudvalget

Skoleudvalget 22. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden.
Beslutning: Godkendt
2. Program for udvalgsmødet den 22. april 2014
Beslutning: Til orientering
3. Indstilling til Skoleudvalget om "Tryghed i Aalborg Kommune"
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Virksomhedsrapportering pr. 31. marts 2014
Beslutning: Godkendt
5. Skolesvømning
Beslutning: Godkendt
6. Aalborg Kulturskoles bestyrelse
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Kommissorium for Frivilligstrategi – Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. KL inviterer til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt