Skoleudvalget

Skoleudvalget 25. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Nedlæggelse af DUS morgenmodul Hals
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Nødpasning i DUS
Beslutning: Godkendt
4. Ferieplan for skoleåret 2015/2016
Beslutning: Udsat
5. Folkeskolereformen - drøftelse af "Den åbne skole"
Beslutning: Drøftedes
6. Folkeskolereformen - drøftelse af "Mål og rammer for arbejdet med motion og bevægelse"
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes
7. Folkeskolereformen - drøftelse af "Organiseringen af fritidstilbuddet for de 10 - 16 årige"
Beslutning: Drøftedes
8. Skoleudvalgets dialog med skolebestyrelser
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
9. Besøgsrunde for Skoleudvalget første halvår 2014
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt