Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. august 2018
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden

Lukket

2. Godkendelse af anvvendelse af salgsprovenu af fodbold-, tennis- og petanquearealerne i Vestbjerg

Åben

3. Godkendelse af høringssvar om NT's budget 2019
4. Godkendelse af Sundheds- og Kulturudvalgets mødeplan 2019
5. Orientering om proces frem mod ny Sundhedsaftale 2019-23
6. Orientering
7. Besøg på Aalborg Historiske Museum, Algade og Samlingshuset Vang Mark
8. Eventuelt
9. Godkendelse af referat