Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. december 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af anmodning om aktivering af Aalborg Kommunes sindetskrivelse om støtte til Spritten, Art Center og Saracenoværk
3. Godkendelse af udmøntning af bevilling til Center for Mental Sundhed
4. Godkendelse af beslutning om udmøntning af krav om øget egenindtjening
5. Drøftelse af overordnet fordeling af 15 mio. kr. til Hals området
6. Godkendelse af indstillinger til støtte til frivilligt socialt arbejde 2018
7. Godkendelse af tilbagebetaling af tilskud fra Rum og Rammer
8. Godkendelse af kommissorium vedrørende afklaring af muligheder for etablering af Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe
9. Godkendelse af forslag til knudepunkter for PLUStur i Aalborg Kommune - NTs mobilitetsplan
10. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og Fonden Musikkens Hus i Nordjylland
11. Godkendelse af nyt arbejdsgrundlag for Kunsthal Nord
12. Godkendelse af "Bevæg Dig For Livet" visionsaftale med DIF og DGI
13. Godkendelse - Aftenskoler - Nye Fritidspolitiske Retningslinjer for tilskud til private lokaler
14. Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2017
15. Godkendelse af sindeskrivelse til fodboldklubben B52 vedrørende fastholdelse af bevilling til kunstgræsbane i 2020
16. Godkendelse af indstillinger fra Puljen til mindre lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
17. Godkendelse af restfinansiering til projekt "Renovering af Huul Mølle"
18. Godkendelse af projekter til puljen til forskønnelse og udvikling
19. Godkendelse af fortsættelse af Sundhed i Bevægelse
20. Orientering om regnskab og årsberetninger fra selvejende kulturinstitutioner
21. Orientering
22. Eventuelt
23. Godkendelse af referat