Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. oktober 2017
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af økonomirapport - ultimo september 2017, Sundheds- og Kulturforvaltningen
3. Drøftelse af status for budget 2018 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 3
 
4. Drøftelse af udvalg af Sundheds- og Kulturudvalgets aktiviteter og beslutninger i perioden 2014-2017
5. Godkendelse af støtte fra Kulturpuljen 2. ansøgningsrunde 2017
6. Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af en strategi/handlingsplan for det rytmiske musikliv i Aalborg Kommune
7. Godkendelse af den videre proces vedr. salg af arealerne ved Spar Es
8. Godkendelse af afsættelse af ressourcer til fastholdelse af aktiviteter for borgere i fritids- og foreningsliv efter afslutning af forløb på Aalborg Sundhedscenter
9. Godkendelse af støtte til frivilligt socialt arbejde i 2018 til foreninger med forhåndstilsagn om flerårig støtte
10. Godkendelse af kommissorium vedrørende afklaring af muligheder for etablering af Sundheds- og Aktivitetshus i Nibe
11. Orientering om handleplan for den forebyggende indsats mod brug af vandpiber
12. Godkendelse af Sundheds- og Kulturudvalgets mødeplan 2018
13. Orientering
14. Eventuelt
15. Godkendelse af referat