Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 4. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Letbane/Bus Rapid Transit (BRT), fase 2-vurdering. Opsamling på fordebat
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt