Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 6. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Kollektiv Trafik - City Circle - gratis bus 8 uger i sommerferien i Aalborg by
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt