Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 6. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse og gennemgang af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering fra By- og Landskabsforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
3. Vestre Fjordpark
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt