Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. januar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Valg af næstformand til Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Se referat
3. Kompetencefordeling mellem Sundheds- og Kulturudvalget, Rådmand og Direktør
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Sundheds- og Kulturudvalgets møder 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Forslag til introduktionsprogram for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Udpegning af 2 medlemmer samt 2 suppleanter til KulturKANtens politiske styregruppe
Beslutning: Se referat
7. Orientering om Sundheds- og Kulturforvaltningen
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

Fulde pdf for åben dagsorden.
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet