Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. oktober 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Aalborg Bibliotekerne på vej mod 2020 - visioner og temaer
Beslutning: Drøftedes
3. Kulturpuljen 2014 - Ansøgninger om tilskud
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering om ansøgninger til Kulturpuljen under 30.000 kr. behandlet af rådmanden.
Beslutning: Til orientering
5. Behandling af projektændring vedr. Vadum Motions- og Bevægelsestorv
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Anmodning om midler til projekter om mental sundhed
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Hals forenede Sportsklubber søger lokaletilskud til nyoprettet motionsafdeling
Beslutning: Godkendt
8. Høringsudkast Sundhedspolitik 2015-2018
Beslutning: Godkendt
9. Kommissorium for Frivilligstrategi
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt