Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. april 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Årsrapport Sundheds- og Kulturforvaltningen 2013
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Aalborg Karneval, udviklingsaftale 2014 - 2017
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Aalborg Kommunes kulturpolitik 2013-2015: Udkast til handlingsplan - høringsgrundlag
Beslutning: Godkendt
5. Aalborg Festivals
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Godkendt
6. Styrkelse af Aalborgs profil som kulturby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Støtte til rytmisk musik gennem MUSAM
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Status på Aalborg Kommunes involvering i tv-julekalenderprojekt i 2013
Beslutning: Til orientering
9. Udkast til reviderede "Retningslinjer og principper for samråd" (høringsgrundlag)
Beslutning: Godkendt
10. Videreførelse af tilbud om vedligeholdelsestræning efter endt rehabilitering
Beslutning: Godkendt
11. Køb af sundhedsydelser i DGI Huset i Nordkraft
Beslutning: Godkendt
12. Drøftelse af indsatsområder og struktur for landdistriktspolitik 2014-2017
Bilag til punkt 12
 
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt