Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. september 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo august 2014
Beslutning: Godkendt
3. Aktuel status 2014 - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Høring af udkast til Den Politiske Sundhedsaftale 2015-2018
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Etablering af træningstilbud for kræftpatienter i Aalborg Kommunes sydvestlige område
Beslutning: Godkendt
6. Sundhedspris 2014 - kriterier og tidsplan
Beslutning: Godkendt
7. Ændret organisering af samarbejdet mellem Kunsten og Utzon Center
Beslutning: Anbefales
8. Kulturen rykker ud
Beslutning: Godkendt
9. Anmodning om projektændring Vadum Motions- og Bevægelsestorv - Puljen til Forskønnelse og Udvikling i Landdistrikterne
Beslutning: Udsat
10. Orientering fra rådmand og direktør
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt