Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. juni 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo maj 2014
Beslutning: Godkendt
3. Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft
Beslutning: Anbefales
4. Analyse af Nordkraft Event
Beslutning: Godkendt
5. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende idrætshaller
Beslutning: Til orientering
6. Resultater af høringsfase for handlingsplan for kulturpolitikken 2013-2015
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af "Retningslinjer og principper for samråd"
Beslutning: Godkendt
8. Høring af udkast til landdistriktspolitik 2014-2018
Beslutning: Godkendt
9. Oprensning af gadekær 2014
Beslutning: Godkendt
10. Forslag til justering af retningslinjer og vejledninger for tildeling af § 18 midler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Forslag til fordeling af § 18 midler - 2. ansøgningsrunde 2014
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt