Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. februar 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Virksomhedsrapportering til Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Godkendt
3. Landdistrikternes Fællesråd
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Orientering vedr. Aktivitets- og tidsplan for landdistriktspolitik 2014-2017
Beslutning: Til orientering
5. Puljen til lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
6. Udpegning af Uddannelsesråd i Aalborg Kommune 2014-17l
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Procesbeskrivelse for Sundhedspolitikken 2015-2018
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet