Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. marts 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Årsberetning 2013 - Sundhed og Bæredygtig Udvikling
Beslutning: Godkendt
3. Kulturpuljen 2014 - retningslinjer for tilskud til af midlerne i Kulturpuljen
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Ændring af vedtægter for Springeren – Maritimt Oplevelsescenter
Beslutning: Anbefales
5. Kunsthal Nord - Udpegning af repræsentant til Advisory Board
Beslutning: Til orientering
6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Sundhedspulje, prioritering 2014
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Muskel og skeletbesvær - forslag om permanent tilbud til borgere med smerter i ryggen
Beslutning: Godkendt
9. Ansøgning til Trygfonden - Sundhedssamtale på ungdomsuddannelserne
Beslutning: Godkendt
10. Videreførelse af dopingindsats i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt