Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. august 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo juni 2014
Beslutning: Godkendt
3. Halvårsregnskab 2014 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Budgetoplæg 2015 for Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Se referat
5. Udkast til strategien "Tryg Aalborg - en mere tryg kommune" 2014 - 2017. Høring
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Kulturpuljen 2014 - Orientering om ansøgninger behandlet af rådmanden
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt