Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 12. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Vestre Fjordpark - orientering
Beslutning: Til orientering
3. Ansøgning til kulturpuljen - Bio i Hou (2015)
Beslutning: Godkendt
4. Gennemgang af musikmiljøet i Aalborg
Beslutning: Til orientering
5. Udvikling af sundhedsforskningsarbejdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
6. Høringssvar Praksisplan Fysioterapi 2014
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak - forslag til Sundheds- og Kulturforvaltningens operationalisering af anbefalingerne
Beslutning: Godkendt
8. Ansøgning til Kulturministeriets Satspulje - Antidoping Kommune
Beslutning: Godkendt
9. Kommissorium for projektgruppe vedr. udmøntning af ramme til psykiatri
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Intet
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

13. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
14. Godkendelse af ændringer i indplacering af leder
Beslutning: Anbefales
15. Kunst i vækstaksen
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt