Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. november 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Ledelsesinformation ultimo oktober 2014
Beslutning: Godkendt
3. Aalborg Bibibliotekerne på vej mod 2020 - visioner og temaer
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Godkendt
4. Indstilling af projekter til puljen til lokale projekter (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Aftale med Aalborg Håndbold om nye tribuner og navneretten til Giganatium Arena
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Sundheds- og Kulturforvaltningens høringssvar til Erhvervsplan 2015-2018 - Aalborg den globale videns- og industriby
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Forebyggelsespakkerne på Fysisk aktivitet og Mad og måltider - forslag til Sundheds- og Kulturforvaltningens operationalisering af anbefalingerne
Beslutning: Godkendt
8. Evaluering pilotprojekt "Det sammenhængende sundhedsvæsen"
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Godkendelse: Idriftsættelse af TeleCareNord-projektet i 2015
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018
Beslutning: Anbefales
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

14. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
15. Modtagere af Sundhedsprisen 2014
Beslutning: Godkendt
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt