Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 10. december 2014
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo november 2014
Beslutning: Godkendt
3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, § 18, 1. runde 2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Høringsudkast på Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
Beslutning: Godkendt
5. Sundhedspolitik 2015 - 2018
Beslutning: Anbefales
6. Uddannelsesstrategi 2015 - 18 - høringsgrundlag
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Forbedring af tilgængeligheden og formidlingen af Troldkirken
Beslutning: Godkendt
8. Forskønnelsesprojekter 2014
Beslutning: Godkendt
9. Formidlingsprojekt i Aalborg Fjordland
Beslutning: Godkendt
10. Udkast til ny Forretningsorden for AAlborg Kommunes Aktionsgruppe (AKA-udvalget) og udkast til retningslinjer for Puljen til Lokale Projekter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Forslag til udmøntning af midler til forsamlingshuse
Beslutning: Godkendt
12. Regnskaber og beretninger 2013 for øvrige kulturinstitutioner
Beslutning: Til orientering
13. Tilskud til Ordkraft 2015
Beslutning: Godkendt
14. Ansøgning om midler til to projekter om mental sundhed i regi af kultur og fritid
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
15. Orientering om ansøgninger til Kulturpuljen under 30.000 kr. behandlet af Rådmanden.
Beslutning: Til orientering
16. Samarbejdsaftale med Team Danmark 2015-2018
Beslutning: Godkendt
17. Orientering om til- og ombygning af Vadumhallen
Beslutning: Til orientering
18. Kommissorium for svømmehalsanalyse i Hals og Nibe
Beslutning: Godkendt
19. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

22. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
23. Indstilling af landdistriktsprismodtagere
Beslutning: Godkendt
24. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt