Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 14. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om Aalborg - en mere røgfri kommune samt røgindsatser
Beslutning: Til orientering
3. Oprydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles Medicinkort
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om Kollektiv Trafik
Beslutning: Til orientering
5. Kulturens "Rum & Rammer" pulje
Beslutning: Godkendt
6. Kunst i Vækstaksen - Katalog
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Eventuelt
Beslutning: Intet
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt