Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. januar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besigtigelse
Beslutning: Til orientering
3. Pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2014
Beslutning: Til orientering
4. Ombygning af Bunkeren
Beslutning: Godkendt
5. Leverandørvalg af tribuner til Gigantium
Beslutning: Til orientering
6. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt