Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Budgettidsplan Sundheds- og Kuturforvaltningen
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Godkendt
3. Strateginotat - fremtidige køreplanudvidelser for den kollektive trafik
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Etablering af letbanelinje
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Køreplanindstilling 2015/16
Beslutning: Drøftedes
6. Retning for Nordkraft
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Tillægsaftale med KUNSTEN vedr. Utzon Center
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Eventuelt
Beslutning: Se referat
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt