Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. februar 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Foreløbigt regnskab 2014
Bilag til punkt 2
 
Beslutning: Til orientering
3. Temadrøftelse om mental sundhed
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Aktivitet og effekt på Sundhedscenter Aalborg 2014
Beslutning: Til orientering
5. Sundheds- og Kulturudvalgets høringssvar til Ungestrategien
Beslutning: Godkendt
6. Budgetanalyse på kulturområdet
Beslutning: Drøftedes
7. Kulturpuljen 2015 - Ansøgning om støtte til Aalborg Gospel Celebration 2015 på 12.000,-kr.
Beslutning: Godkendt
8. Samarbejdsaftaler på kulturområdet
Beslutning: Godkendt
9. Endelig godkendelse af retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
10. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt