Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. marts 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering
Beslutning: Til orientering
3. Endeligt regnskab 2014 - Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Godkendt
4. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2014
Beslutning: Godkendt
5. Overførsel fra regnskab 2014
Beslutning: Godkendt
6. Ansøgninger til Kulturpuljen 1. halvår 2015 - behandling af 3 ansøgninger
Beslutning: Godkendt
7. Eventuelt
Beslutning: Intet
8. Besigtigelsestur - projekter i landdistrikterne
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt