Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 8. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Bogbustilbuddet i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Køreplanindstilling 2015/16 (2. behandling)
Beslutning: Anbefales
4. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til psykiatriplan for Region Nordjylland
Beslutning: Anbefales
5. Aalborg Kommunes høringssvar til udkast til Plan for sygehuse og speciallægepraksis
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018
Bilag til punkt 6
 
Beslutning: Godkendt
7. Sundheds- og Kulturudvalgets høringssvar til Strategi for modtagelse af flygtninge
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Høringssvar Vision i Skoleforvaltningen
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Ansøgninger til Kulturpuljen 1. halvår 2015, ansøgninger 4-18
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Kontrol af tilskud til foreninger
Beslutning: Godkendt
11. Orientering
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Faciliteter til gadeidræt i Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt