Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 22. april 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Oprettelse af Center for stressforebyggelse
Beslutning: Godkendt
3. Kulturaktører, der modtog under 0,5 mio. kr. i kommunal støtte i 2014
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering
Beslutning: Til orientering
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt