Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Fællesmøde med LAK (Landsbyerne i Aalborg Kommune) og Sundheds- og Kulturudvalget
Beslutning: Drøftedes
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Temadrøftelse om tobak
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Midtvejsstatus udvikling af 1000fryd
Beslutning: Til orientering
5. Nye initiativer Kultur og Fritid
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om årsregnskaber for KUNSTEN, Nordjyllands Historiske Museum og Springeren
Beslutning: Til orientering
7. Fordeling af midler til Udvikling af din by - Skørbæk og Ejdrup
Beslutning: Godkendt
8. Indstillede projekter til Puljen for mindre Lokale Projekter (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt