Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo april 2015
Beslutning: Godkendt
3. Budgettemadrøftelse - forudsætninger, Kollektiv Trafik, Bibliotek og Fritidsområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Orientering
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet
6. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt