Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. maj 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Strategi for det nære sundhedvæsen i Aalborg Kommune 2020
Beslutning: Godkendt
3. Eventuelt
Beslutning: Intet
4. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt