Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 24. juni 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Økonomisag aftenskole
Beslutning: Godkendt
3. Faciliteter til gadeidræt i Aalborg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Svømmehalsanalyse for Hals (Koldkær Svømmehal)
Beslutning: Drøftedes

Åben

5. Svømmehalsanalyse for Nibe (Nibe Svømmebad)
Beslutning: Drøftedes
6. Konsekvenser af Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg pr. 1. juli 2017
Beslutning: Drøftedes
7. Vestbjerg Hallen
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Drøftedes
8. Forslag til kulturpas på børneområdet i Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
9. Budget 2016 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Drøftedes
10. Virksomhedsrapport ultimo maj 2015
Beslutning: Godkendt
11. Forslag til fordeling af midler til støtte til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18, 2. runde 2015
Beslutning: Godkendt
12. Forslag til aftaleskabelon for institutioner på kulturområdet
Beslutning: Godkendt
13. Det Hem'lige Teater, nye vedtægter
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
14. Rum & Rammer - første ansøgningsrunde 2015
Beslutning: Godkendt
15. Orientering om årsregnskaber for Musikinstitutioner og Aalborg Zoologiske Have
Beslutning: Til orientering
16. Regnskaber og beretninger 2014 for selvejende idrætshaller
Beslutning: Til orientering
17. Integrationsrådets feriekoloni 2015
Beslutning: Godkendt
18. Status på måltal for medarbejdere med ikke-vestlig bagggrund
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
19. Orientering
Beslutning: Til orientering
20. Eventuelt
Beslutning: Intet
21. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt