Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 26. august 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Præsentation af De Frivilliges Hus
Beslutning: Til orientering
3. Vedtægtsændringer for De Frivilliges Hus
Beslutning: Godkendt
4. Status på støtte til frivilligt socialt arbejde 2014
Beslutning: Til orientering
5. Etablering af telemedicinsk servicefunktion
Beslutning: Godkendt
6. Telemedicinsk projekt for borgere med hjertesvigt
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om status på Sund Ung Team
Beslutning: Til orientering
8. Tildeling af økonomisk ramme til Udvikling i din by-projekter i Gandrup, Øster Hassing og Holtet/Gåser
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af strategipapir fra Aalborg Symfoniorkester
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om rådmandsansøgninger til Kulturpuljen 2015
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt