Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 23. september 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo august 2015
Beslutning: Godkendt
3. Budget 2016-19 - opfølgning efter budgetseminar
Beslutning: Drøftedes
4. Aalborg Kommunes Ligestillingsredegørelse 2015
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
5. Status 2015 på kulturpolitik 2013-2015
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Sundheds- og Kulturudvalgets møder 2016
Beslutning: Godkendt
7. Præsentation af koncept for Kultur- og Fritids app
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om rapport vedr. studerendes vurdering af Uddannelsesbyen Aalborg
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om visioner for Aalborg Kommunes Kunstfond
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
12. Eventuelt
Beslutning: Intet