Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 28. oktober 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo september 2015
Beslutning: Godkendt
3. Oversigt over ændringer i budget 2016-19 for Sundheds- og Kulturforvaltningen
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om reduktion i bogbustilbuddet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Godkendelse af supplerende sundhedsaftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland
Beslutning: Godkendt
6. Kulturpuljen 2015 - 2. ansøgningsrunde
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Proces for ansøgning om status som regionalt spillested 2017-20
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af Aalborg Kommunes Frivilligstrategi
Beslutning: Anbefales
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
11. Orientering
Beslutning: Til orientering