Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 11. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Fremtidig placering af forebyggende medarbejdere
Beslutning: Godkendt
3. Status på Sundhed i Bevægelse 2015
Beslutning: Godkendt
4. Psykisk sårbare unge - status for dialog med ungdomsuddannelser samt kommende ungeprofil
Beslutning: Til orientering
5. Besøg på Center for Stressforebyggelse
Beslutning: Til orientering
6. Udviklingsplanproces for udvalgte lokalsamfund i landdistriktet 2015-16
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
7. Kulturen rykker ud 2016
Beslutning: Godkendt
8. Rum & Rammer - Ansøgningsrunde for 2016
Beslutning: Fremsendes med bemærkninger
9. Besøg på Kunsthal Nord
Beslutning: Til orientering
10. Orientering
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt