Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 25. november 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Virksomhedsrapport ultimo oktober 2015
Beslutning: Godkendt
3. Tillægsbevillinger budget 2015
Beslutning: Anbefales
4. Indstilling af projekter til Puljen for lokale projekter i landdistriktet (AKA-puljen)
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Drøftelse af udmøntning af midler til landdistriktsområdet (budgetforlig for 2016)
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om årsregnskaber for Aalborg Karneval, Teater Nordkraft og Det Hem´lige Teater
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Ansøgning fra Aalborg Karneval til Rum og Rammer om støtte til 3 transportable musikvogne
Beslutning: Godkendt
8. Kommunalt tilbud om vederlagsfri fysioterapi
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om status for virksomhedsindsatsen på Sundhedscenter Aalborg
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om status for Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Intet

Lukket

12. Indstilling vedrørende landdistriktspriser 2015
Beslutning: Godkendt

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt