Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 9. december 2015
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Forslag til Indledende fase af budgetproces B2017-2020
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Virksomhedsrapport ultimo november 2015
Beslutning: Godkendt
4. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2016
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af ændringer i køreplan 2016
Beslutning: Drøftedes
6. Indstilling af projekter, puljen til forskønnelse og udvikling 2016
Beslutning: Godkendt
7. Forslag til familiebundet kulturpas til udvalgte børnehaver og skoler
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Nye samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om Aalborg Festivals
Beslutning: Til orientering
10. Aalborg Karneval årsregnskab og beretning
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet
13. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt