Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af tidsplan for Budget 2017-20
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af udmøntning af 1 mio. kr., Landdistriktsområdet
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Forlængelse af Aalborg Kommunes Integrationspolitik og orientering om Handicappolitikken
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af indsættelse af biogasbusser på bybusruterne fra køreplanskiftet 2016/17
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Orientering om ny forretningsplan for Nordjyllands Trafikselskab (NT)
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om fremkommelighedskatalog 2015 for den kollektive bustrafik
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om kommissorier vedr. budget 2016 - sundhed
Beslutning: Til orientering
9. Orientering
Beslutning: Til orientering
10. Besøg i Løvvangcenteret og på Løvvangskolen
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt