Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 27. januar 2016
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om arbejdet med ulighed i sundhed og boligsocial indsats
Beslutning: Til orientering
3. Drøftelse af retning for ny Kulturaftale Nordjylland 2017-2020
Beslutning: Drøftedes
4. Orientering om Aalborg Festivals
Beslutning: Til orientering
5. Orientering om pædagogisk og økonomisk tilsyn med daghøjskolerne i Aalborg 2015
Bilag til punkt 5
 
Beslutning: Til orientering
6. Besøg på Aalborg Stadsarkiv
Beslutning: Til orientering
7. Besøg på Utzon Center
Beslutning: Til orientering
8. Orientering
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt